තීරු ලිපි

post-title
දැං චූටි දුරයි

අප්පච්චි ගැන ලොකු මතකයක් තිබුණනම් තිබුණේ මට විතරයි. මොකද අප්පච්චි නැති වෙනකොට මල්ලිලා දෙන්නටත් ලොකු වයසක් නැහැ. චූටිට…

post-title
වැහි එක්ක මං - වේදනාවත් මිනිස්සුන්ව ජීවත් කරවනවා.

පරිසරයේ සීතල හරියටම විඳගන්න නම් උණුසුම් කෝපි උගුරකුත් එක්ක පාන්දර එකට දෙකට මාකේස් කියවන්න ඕනි. මගෙ පොත් රාක්කෙ අතේ…

post-title
වැහි එක්ක මං - පරිසරය කියන්නෙත් ජීවිතේ කියා දෙන තක්සලාවක්

කොන්ක්‍රීට් එක්ක හැප්පිලා කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවල ජීවත්වෙලා දවස් කීපයක් විවේක ගන්න, ගහකොළ පිරුණු පරිසරයකට ආවම තමයි ආත්මය…

post-title
බණ්ඩා'ස් Back pack - වාහන...

පුංචිම කාලේ අම්මලා රත කල්කේ දීලා තිබ්බට මොකද යාන්තම් අවුරුදු දෙක තුන වෙද්දිම මට රථ ගාය හැදෙන්න ගත්තා. දැන් වගේ නෙවෙයි…

Top