ධනාත්මක

post-title
නඩු කතා - 03 ට්‍රයින් අපහාස නඩුව (795)

ලංකා ඉතිහාසයේ තවත් රසවත් නඩු කතාවක් ගැන නඩු කතා ලිපි මාලාව හරහා ලියන්න ඕන කියලා හිතාගෙන පොත් , පත්තර අවුස්සන වෙලාවෙදි…

post-title
නඩු කතා - 02 තිස්මඩ සෝමලතා මුණසිංහ ඝාතන නඩුව (789)

කඩුගන්නාව පොලිස් වසමට අයත් තිස්මඩ ගම්මානයෙන් බිහි වූ පළමු උපාධිධාරිනිය වූයේ අල්විස් වෙදමහතාගේත් එන්සොහාමි මහත්මියගෙත්…

post-title
නඩු කතා - 01 වංගෙඩියක් මිනීමරුවා කළ සතාසිවම් නඩුව (783)

කොළඹ ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක මහ දවල් ගෙල සිර කර ස්ත්‍රියක් මරා දැමූ සතාසිවම් නඩුව දින 55ක් තිස්සේ මහාධිකරණයේ ජූරි සභාවේ පැවති…

-->
Top