කාලීන හා විවිධ

post-title
දරුවන් ඔටිසම් වීම කල්තියා හදුනා ගැනිමු (630)

කාන්තාවක් ගර්භණීබාවයට පත්වූ අවදියේ සිට ම තම කුස තුළ වැඩෙන දරුවාගේ වැඩීම මෙන්ම පෝෂ්‍ය වර්ධනය මානසික වර්ධනය මානසික…

post-title
සිර කළ සීමා මායිම් බිද නිදහසේ හුස්ම ගන්නා ගැහැනියක් වෙමු (622)

ගෑනුන්ගෙන් මොලේ හැදිමිටේ තරම් කියලා ඈත අතීතයේ හැදුන කියමනක් ඔබත් මමත් ඉහේ කෙස් ගානට අසා ඇති. කාන්තාව සමාජය ඇතුළෙ රාමු…

post-title
බයිලා කපිරිඤ්ඤා තාලේ සොයන් වරෙල්ලා (618)

බයිලා කපිරිඤ්ඤා එතරම් දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ගීත කලාවක් නොවේ. එය බෙහෙවින් ම ප්‍රචලිතව පැවතුණේ ලක්දිව මුහුදුබඩ…

post-title
ආගමික සමානාත්මතා නිදහස වල් නොවදිනු පිණිස (615)

මානුෂීය ජීවිතය අපට ප්‍රධාන අංග දෙකක් යටතේ වෙනකල හැක. ඒ ලෞකික ජීවිතය හා අධ්‍යාත්මික ජීවිතය ලෙසය. එහි භෞතික ජීවිතය වනුයේ…

Top