කාලීන හා විවිධ

post-title
රෝස පාට හිම වැටෙන කොළ පාට මීදූමෙන් වැහුන චොක්ලට් පාට හැන්දෑවක්. (830)

ඈතින් ඇහෙන ගීතීකා හඩත් එක්ක දම් පාට ලැවැන්ඩර් යායක් මැදෙන් මං ඇවිදගෙන ආවා. ඒ එන අතරම මග කැමීලියා, රෝස, කැන්වස්, මං ආදරේම…

post-title
කම්කරුවා තවදුරටත් කිසිවකුගේ දඩයමක ගොදුරක් විය යුතුද? (824)

රටක ජීවනාලිය වන කම්කරු ජනතාවගේ සේවාව ඇගයීම සැමරීම හා ඔවුන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම මැයි දිනයේ දී සිහිපත් කළ යුතුමය…

post-title
ඔබ සල්ලි ගැන මොනවද දන්නේ? (817)

මං ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් සල්ලි ගැන ඔයා මොනවද දන්නෙ කියලා ඔයාට තියෙන්නේ මොන වගේ උත්තරයක් ද? සමහරවිට ඔයා කියයි මම…

post-title
ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය සහ පරිසරය (814)

ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය සහ ජීවීන් 

වසරකට ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් (11) ක් සාගරය ට මුදා හරින පසුබිමක ඒවායේ පාරසරික…

post-title
ඔබත් ස්වයං අධ්‍යයනය භාවිත කරලා තියේද? (811)

ස්වයං අධ්‍යයනය කියලා කියන්නේ බොහොම අපූරු දෙයක්. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් නොකරන දෙයක්. ලංකාවේ පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ…

Top