උඹ විතරද මට කොල්ලා?

උඹම හොයාගෙන ඇවිදින්
උඹම දාලා යන්න ගියා
හතුරෙකුටත් මෙවන් දුකක්
සංසාරෙදි වෙන්න එපා
උඹම ආදරෙන් සනසා
උඹම කදුළු දී හඩවා
උඹම දුන්නු ආදරේට
සරදම්කර උඹ මැකුණා.........
 
එහෙම කරපු උඹ හින්දා
තවම අඬනවා රිදිලා
ඉන්න තැනක ඉන්න බැරුව
විදපන් මදුරුවො පන්නා
යන්න එන්න තැනක් නැතුව
තෙමියන් තෝ මූසලයා
 
ඇති දේකුත් නෑ ලස්සන
ලොකුවට උඹ ළඟ පිරිලා
වගෙයි නැට්ට කපාගත්ත
බක පණ්ඩිත මහ රිලවා
මගේ ආදරේ ලබන්න
පින නෑ තොට ගොන්වස්සා
ගුටි කාපං කොස්ස අරං
පන්නන බිරිඳක් ලැබිලා.........
 
ඉදලා වැඩක් නෑ දැන් නම්
උඹ මට නොලැබුනු හින්දා
මැරෙනව මං දිවි නහගෙන
ලණුව බාල්කෙක එල්ලා...
හිතුවද මං උඹ නැතුවට
දිවි නහගයි දැන් කියලා
අනේ නිකං පලයං බං
උඹ විතරද මට කොල්ලා?
Top