කතුවැකි

post-title
ඇඟිල්ල දිගු කර වැරදි කීම පසෙකලා ඔබ ප්‍රවේසම් ව දිවි රැක ගන්න (405)

මේ ගෙවෙමින් පවතින්නේ අපගේ ජීවිතවල තීරණාත්මක දිනයන් ය. කවුරුන් කාට ඇගිල්ල දිගු කළත් නැති වන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය. අද එසේ…

post-title
කාන්තාවට නිදහස දීම කුටුම්භයෙන් ම අරඹමු (223 වන ලිපිය)

අද මාර්තු අට වන දා ය. මාර්තු අට කියූ සැනෙන් බොහෝ දෙනාට සිහිපත් වන්නේ අද දිනය ජාත්‍යන්තර දිනයක් වශයෙන් නාමකරණය ව ඇති බවය…

post-title
දෑස් හැරගෙන දුටු සිහිනයක කොටස්කරුවෝ එක්ක වචන (200 වන ලිපිය)

ඒ මීට වසර කිහිපයකට පෙර දුරාතීතයක දිනයකි. දිනය කවදාදැයි නිශ්චිත නැත ද ඒ බොහෝ විට දෙදහස් පහළොව හෝ දාහතර කාලය ය. එදවස චේතිය…

post-title
ජීවත්වීම ද බයිසිකලයක් පැදීම වැනි ය. සමබරතාවය පවත්වා ගැනීමට දිගටම ඉදිරියට යා යුතුය

අද වචන සදහා කතුවැකිය ආරම්භයේ දී අප උදෘත කර දක්වා ඇත්තේ විසිවන සියවසේ මහා විද්‍යාඥයා යැයි විරුද ලද ඇල්බට් අයින්ස්ටයින්…

Top