කාලීන හා විවිධ

post-title
‘ඉරි තැලුණු වලා’ - නාගරික ලෝකයේ බහා

ලෝකය ගෝලීයකරණය වී ඇත. යාන්ත්‍රීකරණයවී ඇත. චීනකරණයට ලක්ව ඇත. ගම්බද තරුණයන් තවදුරටත් ගම්බදව නොසිටියි. ඔවුන් නගර කරා අවුත්…

post-title
රාජාලියන් එක්ක පියාඹන්න ඕනේ නම්, තාරාවෝ එක්ක පීනන එක නතර කරන්න

අපි හැමෝගෙම ජීවිත හැමදාම එකම විදිහට හෙමීට ගලාගෙන යන්නේ නෑ. පුංච් හරි හැල හැප්පීමක් නැත්නම් ජීවිතේ කියන දේ දැනෙන්නෙත්…

Top